Loutkové divadlo Třemošná


Zřizovatel loutkového divadla a město Třemošná

Naším zřizovatelem je Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace - IČO: 60610654. Jeho zřizovatelem je město Třemošná.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům DDM Kamarád Třemošná vedených ředitelkou Bc. Ilonou Křížkovou za skvělé zázemí, které nám poskytuje.

Kontakty na zřizovatele:

Tyršova 916, 330 11 Třemošná
telefon a fax: 377 953 651

e-mail: info@ddmkamarad.cz

internetové stránky: www.ddmkamarad.cz
 

Dále bychom chtěli poděkovat městu Třemošná v čele se starostou Jaromírem Zeithamlem za to, že se zabývá nedobrým stavem skladovacích prostor a zázemí pro naše divadlo a v roce 2007 uvolnilo z rozpočtu města finanční prostředky na vypracování projektu přístavby zázemí loutkového divadla ke stávajícímu objektu DDM Kamarád v Třemošné. Věříme, že se v rozpočtu města v nejbližší době najdou i finanční prostředky na realizaci projektu.

 


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz