Loutkové divadlo Třemošná


O souboru

historie

současný soubor

seznam všech členů

kde všude jsme hráli

• Ing. František Čečil

zřizovatel

příznivci

Loutkářský fenomén - Ing. František Čečil

 

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že 10. června 2010
zemřel ve věku 88 let náš bývalý vedoucí a dlouholetý člen
pan František Čečil.

Nejen třemošenské loutkové divadlo tak ztratilo člověka,
který přes 60 let žil loutkovým divadlem a nesmazatelně se zapsal do historie našeho divadla - nejen svým herectvím, nápady, zručností při výrobě a realizaci loutek, scén a rekvizit, ale také svým ryzím "člověčenstvím".
 

Budete nám chybět, "dědečku".

 


 

Ing. František Čečil se narodil 4. května 1922 a od roku 1946 se zabýval loutkařinou. Bohužel 10. června 2010 nás navždy opustil.


soubor v roce 1947

V roce 1946 začíná z Horní Břízy dojíždět do Třemošné, kde ho sokol Jaroslav Denk požádal o radu, co vymyslet pro děti na vánoční svátky. Ten navrhl sehrát loutkové představení. A tak se 26. prosince 1946  zahrálo první představení v Sokole Třemošná po válečné přestávce. Hrála se pohádka B. Schweigstilla "Krejčík, švec a Kašpárek. Vytvořil se tak loutkářský soubor, jehož členy byli: Antonín Pokorný, Ludvík Bejsta, František Čečil, Vlastimil Les, Antonín Kohout, Miloslav Kovařík, Marta Hosnedlová, Helena Pelikánová, Václav Valenta, Božena Procházková, Václav Kovařík, Václav Frána, Anna Majerová, Blažena Pavlová, Václav Pavel a Karel Ziegler. A František Čečil byl zvolen vedoucím souboru.

V roce 1948 se začaly hrát pohádky i s maňásky - za bradly, která tvořila paraván. V roce 1949 se konal první zájezd - do Horní Břízy s Pohádkovým kabaretem.


Ing. Čečil a F. Dick (1970)                         soubor na zájezdě 1973

V roce 1983 skládá funkci vedoucího. Během jeho principálování pro loutkové divadlo v Třemošné do roku 1980 vyrobil přes 50 marionet a přes 60 spodových loutek. Většinu těchto loutek oblékla Růžena Heinrichová. Soubor za tu dobu byl na 56 zájezdových místech po okrese Plzeň - sever a vystřídalo se v něm přes 120 loutkoherců.


soubor na zájezdě 1974

Divadla v Třemošné se ale nevzdává, od roku 1995 vyrobil pro náš soubor přes 75 nových spodových loutek - hlavně javajek, které oblékla Eva Vernerová. K oslavám 85. výročí založení našeho souboru v roce 2006 jsme dostali velký dárek - ing. Čečil nám vyrobil 90 hlav pro novou sadu marionet. Tu teď společnými silami dáváme dohromady, abychom je mohli co nejdříve představit našim divákům. K tomu ještě dodělal chybějící sadu javajek do našeho fundusu.


loutky na pohádku Čert a Káča                           hlavy javajek na Slunečníka

Na našich oslavách 85. výročí založení souboru jsme Ing. Františku Čečilovi udělili plaketu jako poděkování za 60 let života s loutkami. Nejenže loutkách propůjčuje svůj hlas a  loutky vodil, také vyrábí veškeré možné kulisy a rekvizity a samozřejmě upravuje hry a vymýšlí různé finesy, ale hlavně vyrábí krásné loutky - ať spodové či marionety. A na co nesmíme zapomenout - to je pochodující kronika loutkářství na Plzeňsku od roku 1946.


ocenění Františka Čečila plaketou za 60 let s loutkami - 17. listopad 2006


v sáčcích je 90 hlav na naše nové marionety, které vyrobil F. Čečil  - březen 2008

 

Dědečku, děkujeme Vám za všechno a přejeme pevné zdraví!!!


Ing. Čečil pro nás vyrobil i marionety nevěsty se ženichem - 2006

 

Ing František Čečil je a nebo byl členem těchto loutkářských souborů:

- Loutkového divadla Třemošná - dosud
- Loutkového divadla v Horní Bříze
- Loutkového divadla Špalíček Plzeň
- Loutkové divadlo JAS Plzeň - pohostinsky
- Spolkového loutkového divadla V Boudě Plzeň - dosud


3 principálové třemošenského loutkářského souboru na oslavách 85. výročí založení našeho souboru 17. listopadu 2006 (zleva):
Rudolf Heckel (1984-1986), Ing. František Čečil (1946-1983) a Radek Koňařík (1986-dosud)

 

Ocenění Ing Františka Čečila:

Zlatý odznak národního umělce J. Skupy
říjen 1973
 
Zlatý odznak SČDO
červen 1987
 
čestný člen souboru Špalíček Plzeň
říjen 1998
 
čestný člen souboru V Boudě Plzeň
listopad 1998
 
cena PhDr. Jindřicha Veselého
duben 1999
 
Zlatý odznak J. K. Tyla
květen 2004
 

Plaketa za 60 let života s loutkami - třemošenského souboru
 
listopad 2006


"dědeček" na generálce na oslavy 85 let našeho divadla - říjen 2006


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz