Loutkové divadlo Třemošná


kontakt na soubor

DDM Kamarád

• město Třemošná

Město Třemošná

Město Třemošná se zajímá o činnost našeho souboru, neboť jsme 2. nejstarším amatérským loutkářským souborem v západních Čechách, založeným v roce 1921a také jsme jediným v současnosti hrajícím loutkářským souborem na severním Plzeňsku. A svojí tradicí patříme k nejvýznamnějším dobrovolným kulturním činnostem ve městě.

Město Třemošná leží 9 km severně od Plzně v široké táhlé kotlině, jejímž středem protéká potok Třemošenka. Jen několik kilometrů od Třemošné je 514 metrů vysoký kopec Krkavec s rozhlednou, žádaný turistický cíl. I blízké okolí skýtá množství zajímavých míst k návštěvě.

Trocha z historie města

První zmínky o Třemošné pocházejí z let 1181-1182. Za své jméno vděčí rostlině střemcha, která v té době rostla podél potoka Třemošenka. Původní název zněl Střemošná. Další zmínka o Třemošné je ve z roku 1191 ve dvorním Vídeňském archivu. Ve 12. století patřila Třemošná vladykovi Radostovi z Třemošné. Po jeho smrti v roce 1200 byla prodána kapitule v Mělníce a v roce 1293 ji za 300 hřiven stříbra spolu s obcí Senec odkoupil klášter v Plasích. Mělnické probošství bylo v roce 1300 opět obnoveno a po sporu s plasským opatem Janem Třemošnou i Senec opět získalo zpět, už jen za 100 hřiven stříbra. Po roce 1379 byla Třemošná několikrát pronajata jiným pánům či klášterům. Po smrti mělnického probošta Zikmunda v roce 1436 zcela zanikla kapitula v Mělníce a držitelem Třemošné se stal Petr z Chrástu, později Přibík z Klenové. V roce 1509 byl majitel vsi Jan z Gutštejna přinucen postoupit panství Bělá i s Třemošnou s dalším zboží Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně. Později panství získal Jan a Bernard z Valdštejna, který část svého majetku zastavil městu Plzeň. Na sklonku feudalismu se Třemošná stala součástí Nekmířského panství, které tehdy patřilo rodině Zikmunda, hraběte z Gotzů. V roce 1707 přešlo panství v Nekmíři do rukou rodu pánů z Vrtby. Po smrti posledního člena rodu pánů z Vrtby, v roce 1830 , zdědil panství Jan, kníže z Lobkowitz. Toto panství se skládalo ze vsí: Nekmíř, Lhotka, Tatiná, Žilov, Nevřeň, Příšov, Ledce, Záluží, Stýskaly a Třemošná. V té době měla Třemošná 458 obyvatel a 57 domů. Dcera knížete z Lobkowitz, Jana, se provdala za Karla, hraběte ze Schonbornů. V držení této rodiny zůstalo nekmířské panství až do roku 1895, kdy bylo prodáno JUDr. Stanislavu Wopršálkovi, v jehož majetku zůstalo až do roku 1948.
5. března 1851 se v Třemošné v Hamru v domě č.p. 57 narodil významný český malíř Václav Brožík. Mistr, jehož obrazy zdobí i staroměstskou radnici zemřel v roce 1901 a jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově ve Francii.


rodný dům malíře Václava Brožíka
 


1. 5. 1872 byl uveden do provozu železniční most přes Třemošenku, který vystavěl italský stavitel Pietro Righini.

 

A současnost

Ve městě je základní škola a 2 mateřské školy. Základní škola sídlí ve dvou budovách. V nejstarší školní budově z roku 1827. která byla v letech 1994-1996 zmodernizována včetně přístavby tělocvičny. Druhou budovou je škola typu "Chanos" z roku 1986, ke které byl v roce 1996 přistavěn nový objekt. Existují ještě 2 v současnosti nepoužívané školní budovy - škola v Záluží a škola Na Sklárně.
Ve Třemošné je i Základní umělecká škola založená v roce 1947 a oblíbený Dům dětí a mládeže "Kamarád" z roku 1978 s loutkovým divadlem.

V letech 1993-1998 byl ve Třemošné postaven bezbariérový dům EXODUS, za značného finančního přispění státních orgánů, města a sponzorů. Budova slouží jako rehabilitační, ubytovací a školící zařízení pro zdravotně postižené občany. Současně se zde konají mše a pořádají kulturní akce.

Z kulturního života je významná činnost Společnosti Václava Brožíka, která vyvíjí významnou činnost k poznání života a díla tohoto významného malíře.

I sportovní život ve Třemošné je bohatý. Ve městě je sportovní areál s fotbalovým stadionem a hřišti na hokejbal, házenou a dvěma kurty pro tenis nebo nohejbal. V roce 2003 byl postaven zimní stadion jako soukromý projekt.
Existují zde 4 tělovýchovné jednoty: Tatran (fotbal, házená, hokejbal, nohejbal, tenis, spor pro všehny, turistika), Sokol Záluží (národní házená), Sokol Třemošná, Meteor (lední hokej).

Ve Třemošné jsou i organizace rybářů a myslivců. Dvě družstva hasičů (Třemošná, Záluží) spolu v případě potřeby úzce spolupracují.

Město se neustále rozvíjí. Po pádu totalitního režimu vzniklo velké množství soukromých prodejen a provozoven, město převzalo do své péče 60 ha lesů a více než 70 ha orné půdy pronajalo místnímu ZD. V Třemošné je zaveden plyn, byly rozšířeny vodovodní a kanalizační řady, mnohé ulice byly asfaltovány a chodníky podél nich jsou ze zámkové dlažby.

V části Orlík je vytvořena průmyslová zóna; dobré podmínky jsou poskytovány i drobným podnikatelům.
 


V Třemošné žilo k 30.6.2000 celkem 4673 osob. Počet obyvatel je již několik let velmi podobný, přibývají však především rodinné domky, což je potěšitelné.

(Zdroj textů a fotografií: oficiální stránky města Třemošná - www.tremosna.cz)


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz