Loutkové divadlo Třemošná


kontakt na soubor

• DDM Kamarád

město Třemošná

Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná ve zkratce

Historie DDM v bodech:

1978 - 1989 Okresní dům pionýrů a mládeže
1989 - 1994 Dům dětí a mládeže
1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád
2002 - zřízení odloučeného pracoviště Zruč-Senec
2004 - zřízení odloučeného pracoviště Horní Bříza
2005 - zřízení odloučeného pracoviště „Sport Centrum Chanos Třemošná“


prostor za DDM Kamarád Třemošná - oslavy Dne dětí

právní subjektivita: příspěvková organizace
zřizovatel: město Třemošná
působnost: spádová oblast Plzeň – sever
počet pracovníků: 10 interních, 50 externích pracovníků

hlavní činnost: výchovně vzdělávací a rekreační

doplňková činnost: 6 živnostenských listů


taneční soubor ŠKRTT na oslavách DDM Kamarád


V zájmové činnosti dominuje estetika ve formě činnosti 2. nejstaršího amatérského loutkového divadla v západních Čechách a dále taneční průpravy - taneční soubor ŠKRTT, práce s hlínou, sportovní aktivity a  Dále se věnujeme talentovaným dětem, které připravujeme na úspěšné postupové soutěže. Důležitá je též bohatá letní činnost ve formě letních táborů, lyžařské výcviky a metodická činnost pro MŠ a ZŠ. Nedílnou součástí je nabídka spontánních činností ve formě Klubu pro neorganizované děti a mládež ve formě internetové kavárny a vybavené klubovny. DDM spolupořádá kulturní a společenské akce ve spolupráci s městem a dalším školskými zařízeními, připravuje a realizuje výchovné a vzdělávací pořady a akce v duchu protidrogové prevence a vykonává doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.

Navštivte internetové stránky DDM Kamarád Třemošná. Určitě se dozvíte spoustu zajímavých informací.


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz