Loutkové divadlo Třemošná


Krakonoš

Výpravná pohádka o vládci Krkonoš - Krakonošovi, který vždy pomáhá poctivým a dobrým lidem. V pohádce navštívíme s Kordulou a sklínkařem Matějem, jeho nepoctivými kamarády - Pobertou, Tlučhubou a Darmojedem - Krkonoše, ale i tajnou jeskyni se skřítky. Ti vždy dávají člověku po právu to, co si zaslouží. Nakonec zasáhne Krakonoš, který nepoctivé Matějovi kamarády potrestá.

Loutky: javajky
Délka: cca 60 minut
Vhodnost: od 5 let

Loutky: Ing. F. Čečil, R. Heinrichová, E. Vernerová
Návrh scény: R. Koňařík
Realizace scény: soubor

 

Š Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz