Loutkové divadlo Třemošná


I v květnu 2011 jsme pokračovali s výrobou nové pojízdné marionetové scény na naší stálé scéně v DDM Kamarád.

Zároveň jsme ale také předčasně zakončili sezónu 2010 - 2011 z důvodu 6 představení, která sehrajeme do konce června 2011.

Naši nejmladší loutkáři - Tereza Podlipská a Jan Karel nám předvedli krátkou pohádku, kterou si pro nás připravili. Velice se jim vydařila.

Přišli i naši bývalí členové s potomky a to nás velice potěšilo. Vyrůstá nám tak nová generace loutkářů.

Pokračování ve výrobě nové marionetové scény a předčasné zakončení sezóny 2010 - 2011 s grilováním


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz