Loutkové divadlo Třemošná


V březnu 2011 jsme pokračovali s výrobou nové pojízdné marionetové scény na naší stálé scéně v DDM Kamarád.

A zároveň jsme díky městu Třemošná odzkoušeli novou zvukovou aparaturu.

Pokračování ve výrobě nové marionetové scény


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz