Loutkové divadlo Třemošná


V lednu 2011 jsme začali s dokončením nové pojízdné marionetové scény na naší stálé scéně v DDM Kamarád.

Výroba nové marionetové scény


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz