Loutkové divadlo Třemošná


V sobotu 19. 11. jsme oslavili 90. výročí založení třemošenského loutkářského souboru.

Letos bylo věnováno našemu bývalému principálovi Ing. Františku Čečilovi, který v roce 2010 zemřel. Proto všechna představení, která jsme sehráli, byla dotčena jeho rukou. A to buď jím vyrobenými loutkami nebo i kulisami a dokonce jeho kdysi nahraným hlasových představením.

Dopoledne byla otevřena výstava loutek a po ní následovala pohádka O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.

Odpoledne Jsem sehráli Čerta a Káču, děti si vyrobily jednoduché loutky a byla vyhodnocena soutěž Nakresli pohádku.

Večer po gratulacích jsme  zahráli pohádku Krakonoš, kde byl použit ze záznamu páně Čečilův hlas - jako Krakonoš. A pak už následovalo setkání současných a minulých loutkářů, příznivců a dalších návštěvníků.
 

Oslavy 90. výročí založení třemošenskéhou loutkářského souboru
 zpět


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz