Loutkové divadlo Třemošná


16. září 2009 jsme po veřejném zasedání Zastupitelstva města Třemošná společně se zastupiteli a hosty zasedání slavnostně otevřeli nově vybudované zázemí našeho divadla.

Stuhu přestřihli starosta města Třemošná Jaromír Zeithaml, ředitelka DDM Kamarád Ilona Křížková a principál třemošenského souboru Radek Koňařík.

Následoval prohlídka zatím prázdných vnitřních prostorů zázemí a také prohlídka  úprav exteriérů u nové budovy a debata členů souboru se zastupiteli o činnosti našeho divadla a přání zastupitelů, aby nám to hrálo nadále tak dobře, jako dosud a rozvíjeli jsme nadále loutkářskou tradici v Třemošné.

Soubor ještě jednou děkuje městu Třemošná za podporu.

Slavnostní otevření přístavby zázemí našeho loutkového divadla - 16. září 2009 zpět


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz