Loutkové divadlo Třemošná


15. února jsme poprvé hráli ve Stodě. V budově zdejšího DDM.

V rámci mimořádně zdařilého maškarního bálu jsme sehráli pohádku Čert a Káča.Představení Čert a Káča na maškarním bálu v DDM Stod zpět


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz