Loutkové divadlo Třemošná


Náš zřizovatel - DDM Kamarád Třemošná v sobotu 11. října 2008 slavil 30. výročí založení.

Během celodenních oslav náš soubor dopoledne sehrál pohádkové představení O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku a připravil malou výstavku loutek a fotografií od roku 1947 do současnosti.
Po představení si děti mohly vyzkoušet vodění lotek a jejich ukázky. Pak byla pro děti připravena jednoduchá výtvarná činnost.

Odpoledne jsme pro zájemce připravili veřejnou zkoušku pohádky Adámek mezi broučky, jejíž premiéra je naplánována na 1. listopad 2008.

Večer bylo pro příznivce, současné a minulé pracovníky DDM připraveno přátelské posezení s 2 kulturními vystoupeními a prezentací DVD o činnosti DDM, které bylo vydáno u příležitosti 30letého výročí.

Přejeme DDM alespoň dalších 30 let úspěšné činnosti.

Fotografie z oslav 30.výročí založení DDM Kamarád Třemošná


© Loutkové divadlo Třemošná, DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, mobil: 608 855 141, loutkove@divadlotremosna.cz